Search:

Book Categories

Latest Releases

Forthcoming Titles

View 547 

Robert Godfrey: Lexicography: Notes on Xhosa lore and language (1909–1934)

R 320
View

View 545 

Philosophy on the Border: Decoloniality and the Shudder of the Origin

R 345
View

Books


Zidla Inkotha
Your Wishlist:

Author:
  • No contributors in this role
Editor:
Translator:
  • No contributors in this role

Price: R 195
Publication Date: 2018-06-26
Binding: Softcover
ISBN: 978 1 86914 400 5
Width: 145
Height: 220
Pages: 132


[Add to Wishlist]

Reviews:
There are currently no reviews for this item.

Description:
View 541 

Leli qoqo lezinkondlo liqukethe izinkondlo ezingama-30. Lididiyele izimbongi eziqalayo ukubhala kanye nalezo esezimnkantshubomvu. Izinkondlo zaleli qoqo zidingida izindikimba ezehlukahlukene ezibandakanya ukubaluleka kolimi, uthando, ezombusazwe, imvelo, ukufa, amagugu esizwe, inkolo, ukungaziphathi kahle kwabantu abasha, eziqhakambisa amaqhawe kanye nezikhungo zemfundo ephakeme, njalonjalo. Konke lokhu kubekwe ngolimi olumtoti okwenza ofundayo ahlabeke umxhwele.

[More]


 
Distribution Rights:
View 2399 
South Africa
View 2400 
Rest of the World

How to Buy:

Feed
Web Site Design and Programming