Search:

Book Categories

Latest Releases

Forthcoming Titles

View 561 

Of Motherhood and Melancholia: Notebook of a Psycho-ethnographer

View

View 560 

Botswana Women Write

R 595
View

Books


Zidla Inkotha
Your Wishlist:

Author:
  • No contributors in this role
Editor:
Translator:
  • No contributors in this role

Price: R 195
Publication Date: 2018-06-26
Binding: Softcover
ISBN: 978 1 86914 400 5
Width: 145
Height: 220
Pages: 132


[Add to Wishlist]

Reviews:
There are currently no reviews for this item.

Description:
View 541 

Leli qoqo lezinkondlo liqukethe izinkondlo ezingama-30. Lididiyele izimbongi eziqalayo ukubhala kanye nalezo esezimnkantshubomvu. Izinkondlo zaleli qoqo zidingida izindikimba ezehlukahlukene ezibandakanya ukubaluleka kolimi, uthando, ezombusazwe, imvelo, ukufa, amagugu esizwe, inkolo, ukungaziphathi kahle kwabantu abasha, eziqhakambisa amaqhawe kanye nezikhungo zemfundo ephakeme, njalonjalo. Konke lokhu kubekwe ngolimi olumtoti okwenza ofundayo ahlabeke umxhwele.

[More]


 
Distribution Rights:
View 2399 
South Africa
View 2400 
Rest of the World

How to Buy:

America - IPG Europe - Eurospan


Feed
Web Site Design and Programming